main img main img main img main img main img main img main img main img

Πρόσκληση για την 4η συνεδρίαση του συμβουλίου της Κοινότητας Ανώπολης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Θ Ε Μ Α: «Πρόσκληση για την 4η συνεδρίαση του συμβουλίου της Κοινότητας Ανώπολης

Σας  προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Ανώπολης, την  30η του μηνός Απριλίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 16.00 μ.μ., για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα  παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

Θέμα 1ο : Συζήτηση και λήψη απόφασης επί του πορίσματος της επιτροπής για την καταγραφή των περιουσιακών στοιχείων της Κοινότητας Ανώπολης

Θέμα 2ο :Απόφαση της επιτροπής για την καταγραφή ύπαρξης επικίνδυνων – ετοιμόρροπων κτισμάτων

Θέμα 3ο : Συζήτηση και λήψη αποφάσεως για τη Δημιουργία ιστοσελίδας της Κοινότητας Ανώπολης με ανεύρεση εμβλήματος .

Θέμα 4ο : Έκφραση γνώμης περί δωρεάν παραχώρησης της χρήσης γηπέδου ιδιοκτησίας Δήμου Χερσονήσου στη ΔΕΥΑΧ για την κατασκευή της  Εγκατάστασης  Επεξεργασίας  Λυμάτων των οικισμών Καρτερού  Βαθειανού Κάμπου και Κοκκίνη Χάνι

Θέμα 5ο : Διαχωρισμός διοικητικών ορίων των οικισμών Γουρνών-Ανώπολης-Κοκκίνη Χάνι του Δημοτικού Διαμερίσματος  Ανώπολης

Θέμα 6ο : Προέγκριση παραχώρησης Δικαιώματος Οικογενειακών Τάφων και δωρεάν παραχώρηση οικογενειακού τάφου  τιμής  ένεκεν στους υπερήλικες συνταξιούχους ιερείς Χατζάκη Κωνσταντίνο – Εμμανουήλ Λιακάκη.

 

 

Θέματα προς ενημέρωση

  1. 1. Ενημέρωση για ωράριο λειτουργίας κοινοτικού καταστήματος και απόδοση κλειδιών των γραφείων
  2. 2. Ενημέρωση για φωτογραφίες των παλιών προέδρων της Κοινότητας Ανώπολης
  3. 3. Ενημέρωση για τσιμεντοστρώσεις της Κοινότητας Ανώπολης
  4. 4. Ενημέρωση για την χρήση  γεωργικών φαρμάκων έγγραφο της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΠΕΗ)

 

Ο πρόεδρος του Συμβουλίου

της Κοινότητας Ανώπολης

Βασιλάκης Κωνσταντίνος

copyright © Δήμος Χερσονήσου