main img main img main img main img main img main img main img main img

Πρόσκληση για την 02η συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Λιμένος Χερσονήσου

Σας π ρ ο σ κ α λ ώ σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημαρχιακό Κατάστημα Λιμένα Χερσονήσου, την 15η του μήνα Φεβρουαρίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00 μεσημβρινή για τη συζήτηση διαφόρων θεμάτων που αφορούν τη Δ.Κ. Λιμένα Χερσονήσου.

 

ΘΕΜΑΤΑ :

 

1. «Τοποθέτηση πινακίδων σε διάφορα σημεία της Δ.Κ. Λιμένα Χερσονήσου»

 

 

Η Πρόεδρος

Δημοτικής Κοινότητας

 

Τσιχλή Αικατερίνη

copyright © Δήμος Χερσονήσου