Περίληψη αποφάσεων 51ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Χερσονήσου έτους 2022

Περίληψη αποφάσεων 51ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Χερσονήσου έτους 2022