Περίληψη αποφάσεων 14ης συνεδρίασης Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Χερσονήσου έτους 2024