main img main img main img main img main img main img main img main img

Απόφαση Δημάρχου για ορισμό Αντιδημάρχων σε Οικονομική Επιτροπή και Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Απόφαση Δημάρχου για ορισμό Αντιδημάρχων σε Οικονομική Επιτροπή και Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

copyright © Δήμος Χερσονήσου