Επικαιρότητα


Διακοπή μαθημάτων λόγω εκτάκτων συνθηκών (έντονη σεισμική δραστηριότητα) σε όλη τη διοικητική περιφέρεια του Δήμου Χερσονήσου

Διακοπή μαθημάτων λόγω εκτάκτων συνθηκών (έντονη σεισμική δραστηριότητα) σε όλη τη διοικητική περιφέρεια του Δήμου Χερσονήσου

21/10/2021 13:37
Διακοπή μαθημάτων  λόγω  τεχνικών προβλημάτων σε κτίρια σχολικών μονάδων του Δήμου Χερσονήσου.

Διακοπή μαθημάτων λόγω τεχνικών προβλημάτων σε κτίρια σχολικών μονάδων του Δήμου Χερσονήσου.

01/10/2021 15:29
Διακοπή μαθημάτων λόγω εκτάκτων συνθηκών (έντονη σεισμική δραστηριότητα) σε όλη τη διοικητική περιφέρεια του Δήμου Χερσονήσου

Διακοπή μαθημάτων λόγω εκτάκτων συνθηκών (έντονη σεισμική δραστηριότητα) σε όλη τη διοικητική περιφέρεια του Δήμου Χερσονήσου

27/09/2021 10:56
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΕΩΣ ΚΑΙ 29.03.2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΕΩΣ ΚΑΙ 29.03.2021

23/03/2021 15:24
Απόφαση Δημάρχου - Τροποποίηση και συμπλήρωση της 168/2020

Απόφαση Δημάρχου - Τροποποίηση και συμπλήρωση της 168/2020

20/11/2020 10:44
Απόφαση Δημάρχου Χερσονήσου ορισμού υπεύθυνου covid19

Απόφαση Δημάρχου Χερσονήσου ορισμού υπεύθυνου covid19

18/11/2020 14:49
Διακοπή λειτουργίας σχολικών μονάδων λόγω έκτακτων καιρικών φαινομένων

Διακοπή λειτουργίας σχολικών μονάδων λόγω έκτακτων καιρικών φαινομένων

10/11/2020 11:24
Συγκρότηση τριμελής επιτροπής για την εξέταση των αιτημάτων για την ένταξη ή μη των οικογενειών ή των μεμονωμένων ατόμων στο πρόγραμμα ενίσχυσης τόσο όσον αφορά στη χορήγηση επιδόματος πρώτων βιοτικών αναγκών όσο και στη χορήγηση του επιδόματος για την αντιμετώπιση απλών επισκευαστικών εργασιών ή και την αντικατάσταση οικοσκευής στους πληγέντες από τις φυσικές καταστροφές που έλαβαν χώρα στις 20, 21 και 22 Οκτωβρίου 2020 στο Δήμο Χερσονήσου

Συγκρότηση τριμελής επιτροπής για την εξέταση των αιτημάτων για την ένταξη ή μη των οικογενειών ή των μεμονωμένων ατόμων στο πρόγραμμα ενίσχυσης τόσο όσον αφορά στη χορήγηση επιδόματος πρώτων βιοτικών αναγκών όσο και στη χορήγηση του επιδόματος για την αντιμετώπιση απλών επισκευαστικών εργασιών ή και την αντικατάσταση οικοσκευής στους πληγέντες από τις φυσικές καταστροφές που έλαβαν χώρα στις 20, 21 και 22 Οκτωβρίου 2020 στο Δήμο Χερσονήσου

23/10/2020 10:33
Καθορισμός λειτουργίας Υπηρεσιών του Δήμου Χερσονήσου, στο πλαίσιο λήψης μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς του κορονοϊού COVID -19

Καθορισμός λειτουργίας Υπηρεσιών του Δήμου Χερσονήσου, στο πλαίσιο λήψης μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς του κορονοϊού COVID -19

22/10/2020 13:57
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΙΔΙΩΣΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΩΣ ΔΥΟ (2) ΜΗΝΕΣ (ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ 30.11.2020)

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΙΔΙΩΣΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΩΣ ΔΥΟ (2) ΜΗΝΕΣ (ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ 30.11.2020)

30/09/2020 14:59
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ

29/09/2020 13:58
Απόφαση Δημάρχου πρόσληψης έντεκα (11) ατόμων με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου τεσσάρων (4) μηνών για την αντιμετώπιση εκτάκτων, απροβλέπτων και κατεπειγουσών αναγκών και συγκεκριμένα για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του Κορωνιού COVID-19

Απόφαση Δημάρχου πρόσληψης έντεκα (11) ατόμων με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου τεσσάρων (4) μηνών για την αντιμετώπιση εκτάκτων, απροβλέπτων και κατεπειγουσών αναγκών και συγκεκριμένα για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του Κορωνιού COVID-19

11/09/2020 13:57