Διακοπή μαθημάτων λόγω εκτάκτων συνθηκών (έντονη σεισμική δραστηριότητα) σε όλη τη διοικητική περιφέρεια του Δήμου Χερσονήσου