main img main img main img main img main img main img main img main img

Καθορισμός λειτουργίας Υπηρεσιών του Δήμου Χερσονήσου, στο πλαίσιο λήψης μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς του κορονοϊού COVID -19

1. Αναστέλλουμε τη λειτουργία με φυσική παρουσία των Δημοτών-κατοίκων όλων των Υπηρεσιών του Δήμου Χερσονήσου, για το διάστημα από 22.10.2020 και μέχρι την ανάκληση της παρούσας.

2. Η εξυπηρέτηση των Δημοτών και των συναλλασσόμενων σε όλες τις Υπηρεσίες του Δήμου κατά το διάστημα αυτό(από 22.10.2020 και μέχρι την ανάκληση της παρούσας απόφασης) θα γίνεται αποκλειστικά τηλεφωνικά ή μέσω e-mail ή όπου απαιτείται (σε εξαιρετικά έκτακτες περιπτώσεις  και μη επιδεχόμενες αναβολής) κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού, στους αριθμούς κλήσης και τις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ως κάτωθι:

 

Α. ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ:

Τηλέφωνο: 2813404640

Email: dimarxos@hersonisos.gr

 

B. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Τηλεφωνικό κέντρο Δήμου: 2823404600, 2897340000

emailΔήμου: dimos@hersonisos.gr 

 

Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ)  

ΚΕΠ Χερσονήσου: 28970-28700

ΚΕΠ Επισκοπής:  2813 400701

ΚΕΠ Μαλίων:  28973 40213

ΚΕΠ Γουβών (εντός του δημαρχείου): 2813 404627

 

Πρωτόκολλο: e-mail: protocol@hersonisos.gr 

τηλ: 2813404654, 2813404655

 

Δημοτολόγιο: 

e-mail: dimotologio@hersonisos.gr

τηλέφωνο: 2897340030, 2897340024, 2897340039

 

Ληξιαρχεία:

Γουβών: e-mail: g.anagnostakis@hersonisos.gr τηλ: 2813404622

Επισκοπής: e-mail: n.krasanakis@hersonisos.gr, τηλ: 2813400701

Μαλίων: e-mail: a.assariotou@hersonisos.gr τηλ: 2897340214

Χερσονήσου: e-mail: n.vasilakis@hersonisos.gr τηλ: 2897340035

 

Πολιτικοί Γάμοι: (με την παράκληση οι τελετές να γίνονται με παρουσία έως δέκα (10) ατόμων)

τηλέφωνο: 2897340039 

e-mail:  wed@hersonisos.gr

 

Κοινωνική Υπηρεσία

τηλέφωνο: 2897340045

e-mail:  e.iatraki@hersonisos.gr

 

Γ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

τηλέφωνο: 2897340056

e-mail: m.karagiannis@hersonisos.gr

 

Δ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: 

e-mail: doy@hersonisos.gr 

Προμήθειες:τηλ. 2813404635

Λογιστήριο: τηλ: 2813404643

Έσοδα:τηλ. 2813404620, 2813404616, 2897340029

Ταμείο 2813404624 και 2813404625

 

Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

e-mail: dty@hersonisos.gr 

τηλ: 2813404671, 2813404672

 

ΣΤ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  (καθαριότητα, ηλεκτροφωτισμός, οδοί, κοιμητήρια, πράσινο, πολιτική προστασία, γενικά θέματα περιβάλλοντος)

e-mail: s.kasotakis@hersonisos.gr, s.ifanti@hersonisos.gr , g.chronakis@hersonisos.gr

τηλ: 2897340012, 2897340013, 2897340021

 

Τα ανωτέρω έκτακτα µέτρα θα ισχύουν μέχρι την έκδοση νεότερης απόφασης και δύναται να τροποποιηθούν ή να συμπληρωθούν ανάλογα µε την εξέλιξη της κατάστασης.

  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

  ΣΕΓΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

copyright © Δήμος Χερσονήσου