Καθορισμός λειτουργίας Υπηρεσιών του Δήμου Χερσονήσου, στο πλαίσιο λήψης μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς του κορονοϊού COVID -19

1. Αναστέλλουμε τη λειτουργία με φυσική παρουσία των Δημοτών-κατοίκων όλων των Υπηρεσιών του Δήμου Χερσονήσου, για το διάστημα από 22.10.2020 και μέχρι την ανάκληση της παρούσας.

2. Η εξυπηρέτηση των Δημοτών και των συναλλασσόμενων σε όλες τις Υπηρεσίες του Δήμου κατά το διάστημα αυτό(από 22.10.2020 και μέχρι την ανάκληση της παρούσας απόφασης) θα γίνεται αποκλειστικά τηλεφωνικά ή μέσω e-mail ή όπου απαιτείται (σε εξαιρετικά έκτακτες περιπτώσεις  και μη επιδεχόμενες αναβολής) κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού, στους αριθμούς κλήσης και τις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ως κάτωθι:

 

Α. ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ:

Τηλέφωνο: 2813404640

Email: dimarxos@hersonisos.gr

 

B. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Τηλεφωνικό κέντρο Δήμου: 2823404600, 2897340000

emailΔήμου: dimos@hersonisos.gr 

 

Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ)  

ΚΕΠ Χερσονήσου: 28970-28700

ΚΕΠ Επισκοπής:  2813 400701

ΚΕΠ Μαλίων:  28973 40213

ΚΕΠ Γουβών (εντός του δημαρχείου): 2813 404627

 

Πρωτόκολλο: e-mail: protocol@hersonisos.gr 

τηλ: 2813404654, 2813404655

 

Δημοτολόγιο: 

e-mail: dimotologio@hersonisos.gr

τηλέφωνο: 2897340030, 2897340024, 2897340039

 

Ληξιαρχεία:

Γουβών: e-mail: g.anagnostakis@hersonisos.gr τηλ: 2813404622

Επισκοπής: e-mail: n.krasanakis@hersonisos.gr, τηλ: 2813400701

Μαλίων: e-mail: a.assariotou@hersonisos.gr τηλ: 2897340214

Χερσονήσου: e-mail: n.vasilakis@hersonisos.gr τηλ: 2897340035

 

Πολιτικοί Γάμοι: (με την παράκληση οι τελετές να γίνονται με παρουσία έως δέκα (10) ατόμων)

τηλέφωνο: 2897340039 

e-mail:  wed@hersonisos.gr

 

Κοινωνική Υπηρεσία

τηλέφωνο: 2897340045

e-mail:  e.iatraki@hersonisos.gr

 

Γ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

τηλέφωνο: 2897340056

e-mail: m.karagiannis@hersonisos.gr

 

Δ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: 

e-mail: doy@hersonisos.gr 

Προμήθειες:τηλ. 2813404635

Λογιστήριο: τηλ: 2813404643

Έσοδα:τηλ. 2813404620, 2813404616, 2897340029

Ταμείο 2813404624 και 2813404625

 

Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

e-mail: dty@hersonisos.gr 

τηλ: 2813404671, 2813404672

 

ΣΤ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  (καθαριότητα, ηλεκτροφωτισμός, οδοί, κοιμητήρια, πράσινο, πολιτική προστασία, γενικά θέματα περιβάλλοντος)

e-mail: s.kasotakis@hersonisos.gr, s.ifanti@hersonisos.gr , g.chronakis@hersonisos.gr

τηλ: 2897340012, 2897340013, 2897340021

 

Τα ανωτέρω έκτακτα µέτρα θα ισχύουν μέχρι την έκδοση νεότερης απόφασης και δύναται να τροποποιηθούν ή να συμπληρωθούν ανάλογα µε την εξέλιξη της κατάστασης.

  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

  ΣΕΓΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ