main img main img main img main img main img main img main img main img

Ορισμός Αντιδημάρχων ως τακτικά μέλη στην Οικονομική Επιτροπή και στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

--

copyright © Δήμος Χερσονήσου