Απόφαση Δημάρχου Χερσονήσου ορισμού υπεύθυνου covid19