Πρόσκληση για την 37η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Χερσονήσου