main img main img main img main img main img main img main img main img

Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 16-22.9.2020

Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας καθιερώθηκε το 2002 και κάθε χρόνο εστιάζει σε διαφορετικά θέματα τα οποία συνδέονται με τη βιώσιμη αστική κινητικότητα. Φέτος το θέμα είναι: "Πράσινη μετακίνηση χωρίς ρύπους για όλους", με σύνθημα: "Μετακινήσου υπεύθυνα!".

Ο Δήμος Χερσονήσου εδώ και χρόνια συμμετέχει σε αυτή την ευρωπαϊκή δράση και σχεδιάζει τη βελτίωση της αστικής κινητικότητας των οικισμών που υπάρχουν στην έκτασή του.

Τον τελευταίο χρόνο εκπονείται το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) με το οποίο επιδιώκεται να αντιμετωπιστεί η αστική κινητικότητα ως ένα πεδίο που τέμνει κυκλοφοριακά, πολεοδομικά, περιβαλλοντικά, οικονομικά και κοινωνικά ζητήματα. Το Δεκέμβριο του 2019 έγινε η πρώτη διαβούλευση όπου παρουσιάστηκε το αντικείμενο του έργου και ο ρόλος των φορέων και των κατοίκων στην ανάπτυξη του ΣΒΑΚ. Κλήθηκαν φορείς και κάτοικοι να απαντήσουν σε ερωτηματολόγια, να καταθέσουν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στην καθημερινότητά τους και να καταθέσουν τυχόν ιδέες που έχουν για τη βελτίωση της αστικής κινητικότητας στο Δήμο Χερσονήσου. Οι παρουσιάσεις της πρώτης διαβούλευσης έχουν αναρτηθεί σε σχετική σελίδα του ιστότοπου του Δήμου: https://www.hersonisos.gr/municipal/svak-etam-0519-0520/svak-01-diav.html

Η δεύτερη διαβούλευση έγινε στις 25 Φεβρουαρίου 2020 και το βασικό αντικείμενο αυτής της συνάντησης ήταν η  συζήτηση επί των ειδικών πλέον στόχων, των προτεραιοτήτων και των παρεμβάσεων που διαμορφώνονται για τους επιμέρους οικισμούς του δήμου. Το υλικό από τη δεύτερη διαβούλευση μπορεί να αναζητηθεί στη σχετική σελίδα στον ιστότοπο του Δήμου: https://www.hersonisos.gr/municipal/svak-etam-0519-0520/svak-02-announcement.html

Είναι υπό ολοκλήρωση σχέδιο δράσης σε ορίζοντα δεκαπενταετίας για τους οικισμούς του Δήμου Χερσονήσου. Το σχέδιο δράσης περιλαμβάνει ήπιες παρεμβάσεις για την επόμενη πενταετία, μέτρα δεκαετίας με πιο επιθετική στρατηγική αναβάθμισης στο Δήμο Χερσονήσου και, τέλος, σε ορίζοντα δεκαπενταετίας, πιο απαιτητικές και χρονοβόρες επεμβάσεις όπως αναδιαμορφώσεις κόμβων και εισόδων στους οικισμούς, κατασκευή περιφερειακών οδών  κ.ά.

 


copyright © Δήμος Χερσονήσου