Πρόσκληση για την 2η συνεδρίαση 2019 του ΔΣ «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χερσονήσου»