Πρόσκληση στην 20η Συνεδρίαση 2019 του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Χερσονήσου

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Νόμου 1069/80 σας προσκαλώ στην 20η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. την ΤΡΙΤΗ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019 και ώρα 13:30 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα Μαλίων για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης.

 

 

Θέματα ημερήσιας διάταξης

 

1) Έγκριση προϋπολογισμού έτους 2020

2) Έγκριση προϋπολογισμού εκτελεστέων έργων έτους 2020

3) Μεταφορά απλήρωτων υποχρεώσεων στον προϋπολογισμό έτους 2020

4) Ανατροπή Αποφάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης έτους 2019

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

 

 

 

ΜΑΤΘΑΙΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ