Πρόσκληση για την 6η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Χερσονήσου