Πρόσκληση για την 1η συνεδρίαση της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών & Αμφισβητήσεων