Πρόσκληση για την 2η Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Χερσονήσου