Πρόσκληση για την 1η Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κ.Ε.Δ. Χ.