main img main img main img main img main img main img main img main img

Πρόσκληση στην 10η συνεδρίαση έτους 2014 Διοικητικού Συμβουλίου Ν.Π.Δ.Δ.Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Χερσονήσου

Πρόσκληση στην 10η συνεδρίαση έτους 2014 Διοικητικού Συμβουλίου Ν.Π.Δ.Δ.Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Χερσονήσου

copyright © Δήμος Χερσονήσου