Πρόσκληση στην 10η συνεδρίαση έτους 2014 Διοικητικού Συμβουλίου Ν.Π.Δ.Δ.Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Χερσονήσου

Πρόσκληση στην 10η συνεδρίαση έτους 2014 Διοικητικού Συμβουλίου Ν.Π.Δ.Δ.Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Χερσονήσου