Πρόσκληση για την 4η Συνεδρίαση του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας Και Αλληλεγγύης Δήμου Χερσονήσου

Πρόσκληση για την 4η Συνεδρίαση του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας Και Αλληλεγγύης Δήμου Χερσονήσου