Πρόσκληση για την 6η συνεδρίαση του ΔΣ του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης