Πρόσκληση στην 11η συνεδρίαση του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης σε ορθή επανάληψη