Πρόσκληση για την 3η Συνεδρίαση έτους 2014 του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης