main img main img main img main img main img main img main img main img

Πρόσκληση για την 15η Συνεδρίαση - Ειδική Συνεδρίαση Προϋπολογισμού - του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ.Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης

copyright © Δήμος Χερσονήσου