Πρόσκληση στη 14η Τακτική Συνεδρίαση 2022 του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Χερσονήσου

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Νόμου 1069/80 σας προσκαλώ στη 14η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. την ΤΡΙΤΗ 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022 και ώρα 13:30 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα Μαλίων για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα  ημερήσιας διάταξης.

Θέματα ημερήσιας διάταξης

1.    Εξέταση των αιτημάτων των εργαζομένων και της σύναψης Επιχειρησιακής Σύμβασης μεταξύ του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΧ και του Δ.Σ. Σωματείου των εργαζομένων στις Δ.Ε.Υ.Α. Νομού Ηρακλείου, για τους όρους και τις συνθήκες εργασίας των απασχολούμενων στη ΔΕΥΑ Χερσονήσου
2.    Γονική άδεια – ελάχιστα νομοθετημένος μισθός κατ΄ εφαρμογή του αρ. 28 του ν. 4808/2021 
3.    Αίτημα υπαλλήλου χορήγησης άδειας άνευ αποδοχών, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία 
4.    Άσκηση αναίρεσης κατά της με αριθμό 233/2020 απόφασης του Μονομελούς Εφετείου Ανατολικής Κρήτης (Υπόθεση Σταματάκη Ευαγγέλου)
5.    Έγκριση πρακτικού IΙΙ της Επιτροπής για τον διαγωνισμό «Προμήθεια υδρομέτρων και υλικών συντήρησης δικτύων ύδρευσης - αποχέτευσης»
6.    Έγκριση απευθείας ανάθεσης για την «Αντικατάσταση κλιμάκων & καπακιών δεξαμενών ύδρευσης»
7.    Έγκριση απευθείας ανάθεσης για την «Προμήθεια ανταλλακτικών για τη συντήρηση  του Βιολογικού Καθαρισμού  Χερσονήσου»
8.    Έγκριση απευθείας ανάθεσης για την «Επισκευή οργάνου ελέγχου υδρομέτρων και καλιμπράρισμα»
9.    Έγκριση απευθείας ανάθεσης για την «Προμήθεια κεφαλής & παρελκομένων Αεροσυμπιεστή δοχείου αντιπληγματικής προστασία»
10. Έγκριση απευθείας ανάθεσης για την «Προμήθεια ανταλλακτικών φυσητήρων ΜΒΚ Χερσονήσου»
11. Έγκριση απευθείας ανάθεσης για την «Προμήθεια φλοτεροβαλβίδας δεξαμενής ύδρευσης "Σταθάκη"»
12. Έγκριση απευθείας ανάθεσης για «Προμήθεια Χειμερινών Ειδών Ένδυσης έτους 2022»
13. Παραβιάσεις Υδρομέτρων – Παράτυπη σύνδεση από Υδρόμετρο «τρίτου»
14. Εξέταση αιτήματος περί έκδοσης λογαριασμών τελών ύδρευσης-αποχέτευσης σε μισθωτή ακινήτου που έχει αποχωρήσει
15. Έγκριση Τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης (1η Παράταση) για το Υποέργο «Προμήθεια Εγκατάσταση και θέση σε Λειτουργία Συστήματος Ελέγχου και Εντοπισμού Διαρροών του Δικτύου Ύδρευσης της Δ.Ε.Υ.Α. Χερσονήσου στις Δημοτικές Ενότητες Μαλίων και Χερσονήσου του Δήμου Χερσονήσου» της Πράξης με κωδικό ΟΠΣ 5001609.
16. Παραπομπή απόφασης Τετραμελούς Επιτροπής
17. Εξέταση αιτημάτων Δημοτών - Ρύθμιση οφειλών  
18. Επιτροπή διερεύνησης για πρόταση τιμών στην ύδρευση που ετοιμάζει η ΔΕΥΑ Χερσονήσου
19. Εξέταση αιτήματος για πρακτική άσκηση εργαζόμενου φοιτητή

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α.Χ

ΜΑΤΘΑΙΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ