Πρόσκληση στην 5η Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ.Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Χερσονήσου

 

«Πρόσκληση στην 5η Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ.Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Χερσονήσου  Δια περιφοράς κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως τροποποιήθηκαν με τις αντίστοιχες του άρθρου 184 παρ.1 του ν. 4635/2019 .»

 

 

Ενημέρωση για τα μέλη του Δ.Σ. : Παρακαλείστε όπως μας ενημερώσετε με ηλεκτρονικό μήνυμα μέχρι τις 10:00 π.μ. στις 17/08/2020 στην παρούσα διεύθυνση  npdd_kpa@hersonisos.gr αν εγκρίνετε ή όχι τα θέματα.

Οι εισηγήσεις θα σας σταλούν στο email σας.