Πρόσκληση στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού προσώπου Δημοσίου Δικαίου. «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χερσονήσου»

Πρόσκληση  στα μέλη  του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού προσώπου  Δημοσίου Δικαίου. «Σχολική Επιτροπή  Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  Δήμου  Χερσονήσου»