main img main img main img main img main img main img main img main img

Πρόσκληση στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού προσώπου Δημοσίου Δικαίου. «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χερσονήσου»

Πρόσκληση  στα μέλη  του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού προσώπου  Δημοσίου Δικαίου. «Σχολική Επιτροπή  Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  Δήμου  Χερσονήσου»

copyright © Δήμος Χερσονήσου