Πρόσκληση στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χερσονήσου