Επικαιρότητα

Δημοτικό Συμβούλιο

Επικαιρότητα


Πρόσκληση στην 22η συνεδρίαση έτους 2017 του ∆ηµοτικού Συµβουλίου

Πρόσκληση στην 22η συνεδρίαση έτους 2017 του ∆ηµοτικού Συµβουλίου

27/10/2017 10:07
Πρόσκληση στην 21η συνεδρίαση έτους 2017 του ∆ηµοτικού Συµβουλίου

Πρόσκληση στην 21η συνεδρίαση έτους 2017 του ∆ηµοτικού Συµβουλίου

06/10/2017 14:20
Πρόσκληση στην  20η συνεδρίαση έτους 2017 του ∆ηµοτικού Συµβουλίου

Πρόσκληση στην 20η συνεδρίαση έτους 2017 του ∆ηµοτικού Συµβουλίου

15/09/2017 14:46
Πρόσκληση στην 19η συνεδρίαση έτους 2017 του ∆ηµοτικού Συµβουλίου

Πρόσκληση στην 19η συνεδρίαση έτους 2017 του ∆ηµοτικού Συµβουλίου

01/09/2017 12:51
Πρόσκληση στην 18η συνεδρίαση έτους 2017 του ∆ηµοτικού Συµβουλίου

Πρόσκληση στην 18η συνεδρίαση έτους 2017 του ∆ηµοτικού Συµβουλίου

11/08/2017 09:58
Πρόσκληση στην 17η συνεδρίαση έτους 2017 του ∆ηµοτικού Συµβουλίου

Πρόσκληση στην 17η συνεδρίαση έτους 2017 του ∆ηµοτικού Συµβουλίου

27/07/2017 14:06
Πρόσκληση στην 16η συνεδρίαση έτους 2017 του ∆ηµοτικού Συµβουλίου

Πρόσκληση στην 16η συνεδρίαση έτους 2017 του ∆ηµοτικού Συµβουλίου

14/07/2017 09:48
Πρόσκληση στην 15η συνεδρίαση έτους 2017 του ∆ηµοτικού Συµβουλίου

Πρόσκληση στην 15η συνεδρίαση έτους 2017 του ∆ηµοτικού Συµβουλίου

23/06/2017 13:38
Πρόσκληση στην 14η συνεδρίαση έτους 2017 του ∆ηµοτικού Συµβουλίου

Πρόσκληση στην 14η συνεδρίαση έτους 2017 του ∆ηµοτικού Συµβουλίου

09/06/2017 13:16
Πρόσκληση στην 13η συνεδρίαση έτους 2017 του ∆ηµοτικού Συµβουλίου

Πρόσκληση στην 13η συνεδρίαση έτους 2017 του ∆ηµοτικού Συµβουλίου

26/05/2017 13:55
Πρόσκληση στην 12η συνεδρίαση έτους 2017 του ∆ηµοτικού Συµβουλίου

Πρόσκληση στην 12η συνεδρίαση έτους 2017 του ∆ηµοτικού Συµβουλίου

19/05/2017 11:55
Πρόσκληση για έκτακτη (11η) συνεδρίαση έτους 2017 του ∆ηµοτικού  Συµβουλίου του ∆ήµου Χερσονήσου

Πρόσκληση για έκτακτη (11η) συνεδρίαση έτους 2017 του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Χερσονήσου

12/05/2017 14:54