Επικαιρότητα

Δημοτικό Συμβούλιο

Επικαιρότητα


Πρόσκληση στην 11η ειδική συνεδρίαση έτους 2019 του Δημοτικού Συμβουλίου

Πρόσκληση στην 11η ειδική συνεδρίαση έτους 2019 του Δημοτικού Συμβουλίου

10/04/2019 16:04
Πρόσκληση στην 10η τακτική συνεδρίαση έτους 2019 του Δημοτικού Συμβουλίου

Πρόσκληση στην 10η τακτική συνεδρίαση έτους 2019 του Δημοτικού Συμβουλίου

10/04/2019 15:52
Πρόσκληση στην 9η τακτική συνεδρίαση έτους 2019 του Δημοτικού Συμβουλίου

Πρόσκληση στην 9η τακτική συνεδρίαση έτους 2019 του Δημοτικού Συμβουλίου

29/03/2019 14:33
Πρόσκληση στην 8η έκτακτη συνεδρίαση έτους 2019 του Δημοτικού Συμβουλίου

Πρόσκληση στην 8η έκτακτη συνεδρίαση έτους 2019 του Δημοτικού Συμβουλίου

28/03/2019 15:30
Πρόσκληση στην 7η έκτακτη συνεδρίαση έτους 2019 του Δημοτικού Συμβουλίου

Πρόσκληση στην 7η έκτακτη συνεδρίαση έτους 2019 του Δημοτικού Συμβουλίου

20/03/2019 14:51
Πρόσκληση στην 6η έκτακτη συνεδρίαση έτους 2019 του Δημοτικού Συμβουλίου

Πρόσκληση στην 6η έκτακτη συνεδρίαση έτους 2019 του Δημοτικού Συμβουλίου

04/03/2019 13:51
Πρόσκληση στην 5η τακτική συνεδρίαση έτους 2019 του Δημοτικού Συμβουλίου

Πρόσκληση στην 5η τακτική συνεδρίαση έτους 2019 του Δημοτικού Συμβουλίου

22/02/2019 13:16
Πρόσκληση στην 4η τακτική συνεδρίαση έτους 2019 του Δημοτικού Συμβουλίου

Πρόσκληση στην 4η τακτική συνεδρίαση έτους 2019 του Δημοτικού Συμβουλίου

15/02/2019 10:28
Πρόσκληση στην 3η τακτική συνεδρίαση έτους 2019 του Δημοτικού Συμβουλίου

Πρόσκληση στην 3η τακτική συνεδρίαση έτους 2019 του Δημοτικού Συμβουλίου

25/01/2019 10:58
Πρόσκληση για έκτακτη συνεδρίαση έτους 2019 του ∆ηµοτικού Συµβουλίου

Πρόσκληση για έκτακτη συνεδρίαση έτους 2019 του ∆ηµοτικού Συµβουλίου

21/01/2019 10:16
Πρόσκληση στην 1η τακτική συνεδρίαση έτους 2019 του Δημοτικού Συμβουλίου

Πρόσκληση στην 1η τακτική συνεδρίαση έτους 2019 του Δημοτικού Συμβουλίου

04/01/2019 11:53
Πρόσκληση για έκτακτη συνεδρίαση έτους 2018 του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Χερσονήσου

Πρόσκληση για έκτακτη συνεδρίαση έτους 2018 του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Χερσονήσου

31/12/2018 12:26