Επικαιρότητα

Δημοτικό Συμβούλιο

Επικαιρότητα


Πρόσκληση στην 17η τακτική συνεδρίαση έτους 2018 του ∆ηµοτικού Συµβουλίου

Πρόσκληση στην 17η τακτική συνεδρίαση έτους 2018 του ∆ηµοτικού Συµβουλίου

24/08/2018 13:43
Πρόσκληση στην 16η τακτική συνεδρίαση έτους 2018 του ∆ηµοτικού Συµβουλίου

Πρόσκληση στην 16η τακτική συνεδρίαση έτους 2018 του ∆ηµοτικού Συµβουλίου

03/08/2018 14:35
Πρόσκληση στην 14η τακτική συνεδρίαση έτους 2018 του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Χερσονήσου

Πρόσκληση στην 14η τακτική συνεδρίαση έτους 2018 του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Χερσονήσου

06/07/2018 12:58
Πρόσκληση για έκτακτη συνεδρίαση έτους 2018 του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Χερσονήσου

Πρόσκληση για έκτακτη συνεδρίαση έτους 2018 του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Χερσονήσου

23/06/2018 20:56
Πρόσκληση στην 12η τακτική συνεδρίαση έτους 2018 του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Χερσονήσου

Πρόσκληση στην 12η τακτική συνεδρίαση έτους 2018 του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Χερσονήσου

08/06/2018 15:18
Πρόσκληση στην 10η  τακτική συνεδρίαση έτους 2018 του ∆ηµοτικού  Συµβουλίου του ∆ήµου Χερσονήσου

Πρόσκληση στην 10η τακτική συνεδρίαση έτους 2018 του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Χερσονήσου

18/05/2018 14:23
Πρόσκληση έκτακτης συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου

Πρόσκληση έκτακτης συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου

04/05/2018 13:42
Πρόσκληση στην 8η συνεδρίαση έτους 2018 του ∆ηµοτικού Συµβουλίου

Πρόσκληση στην 8η συνεδρίαση έτους 2018 του ∆ηµοτικού Συµβουλίου

04/05/2018 13:41
Πρόσκληση στην 7η συνεδρίαση έτους 2018 του ∆ηµοτικού Συµβουλίου

Πρόσκληση στην 7η συνεδρίαση έτους 2018 του ∆ηµοτικού Συµβουλίου

13/04/2018 13:33
Πρόσκληση στην 6η συνεδρίαση έτους 2018 του ∆ηµοτικού Συµβουλίου

Πρόσκληση στην 6η συνεδρίαση έτους 2018 του ∆ηµοτικού Συµβουλίου

16/03/2018 11:22
Πρόσκληση στην 5η έκτακτη συνεδρίαση έτους 2018 του ∆ηµοτικού Συµβουλίου

Πρόσκληση στην 5η έκτακτη συνεδρίαση έτους 2018 του ∆ηµοτικού Συµβουλίου

27/02/2018 11:12
Πρόσκληση στην 4η συνεδρίαση έτους 2018 του ∆ηµοτικού Συµβουλίου

Πρόσκληση στην 4η συνεδρίαση έτους 2018 του ∆ηµοτικού Συµβουλίου

23/02/2018 12:45