Επικαιρότητα

Δημοτικό Συμβούλιο

Επικαιρότητα


Πρόσκληση στην 6η συνεδρίαση έτους 2018 του ∆ηµοτικού Συµβουλίου

Πρόσκληση στην 6η συνεδρίαση έτους 2018 του ∆ηµοτικού Συµβουλίου

16/03/2018 11:22
Πρόσκληση στην 5η έκτακτη συνεδρίαση έτους 2018 του ∆ηµοτικού Συµβουλίου

Πρόσκληση στην 5η έκτακτη συνεδρίαση έτους 2018 του ∆ηµοτικού Συµβουλίου

27/02/2018 11:12
Πρόσκληση στην 4η συνεδρίαση έτους 2018 του ∆ηµοτικού Συµβουλίου

Πρόσκληση στην 4η συνεδρίαση έτους 2018 του ∆ηµοτικού Συµβουλίου

23/02/2018 12:45
Πρόσκληση στην 3η  τακτική συνεδρίαση έτους 2018 του ∆ηµοτικού  Συµβουλίου του ∆ήµου Χερσονήσου

Πρόσκληση στην 3η τακτική συνεδρίαση έτους 2018 του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Χερσονήσου

09/02/2018 13:32
Πρόσκληση στην 2η συνεδρίαση έτους 2018 του ∆ηµοτικού Συµβουλίου

Πρόσκληση στην 2η συνεδρίαση έτους 2018 του ∆ηµοτικού Συµβουλίου

05/02/2018 15:54
Πρόσκληση στην 1η συνεδρίαση έτους 2018 του ∆ηµοτικού Συµβουλίου

Πρόσκληση στην 1η συνεδρίαση έτους 2018 του ∆ηµοτικού Συµβουλίου

19/01/2018 12:23
Πρόσκληση στην 30η συνεδρίαση έτους 2017 του ∆ηµοτικού Συµβουλίου

Πρόσκληση στην 30η συνεδρίαση έτους 2017 του ∆ηµοτικού Συµβουλίου

27/12/2017 12:58
Πρόσκληση στην 29η συνεδρίαση έτους 2017 του ∆ηµοτικού Συµβουλίου

Πρόσκληση στην 29η συνεδρίαση έτους 2017 του ∆ηµοτικού Συµβουλίου

15/12/2017 09:04
Πρόσκληση στην 28η ειδική συνεδρίαση έτους 2017 του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ήµου Χερσονήσου.

Πρόσκληση στην 28η ειδική συνεδρίαση έτους 2017 του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ήµου Χερσονήσου.

01/12/2017 14:16
Πρόσκληση στην 27η τακτική συνεδρίαση έτους 2017 του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Χερσονήσου

Πρόσκληση στην 27η τακτική συνεδρίαση έτους 2017 του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Χερσονήσου

01/12/2017 14:09
Πρόσκληση στην 26η συνεδρίαση έτους 2017 του ∆ηµοτικού Συµβουλίου

Πρόσκληση στην 26η συνεδρίαση έτους 2017 του ∆ηµοτικού Συµβουλίου

24/11/2017 12:19
Πρόσκλησεις στην 23η, 24η και 25η συνεδρίαση έτους 2017 του ∆ηµοτικού Συµβουλίου

Πρόσκλησεις στην 23η, 24η και 25η συνεδρίαση έτους 2017 του ∆ηµοτικού Συµβουλίου

17/11/2017 13:46