Επικαιρότητα

Δημοτικό Συμβούλιο

Επικαιρότητα


Πρόσκληση στην 25η τακτική συνεδρίαση έτους 2019 του Δημοτικού Συμβουλίου

Πρόσκληση στην 25η τακτική συνεδρίαση έτους 2019 του Δημοτικού Συμβουλίου

01/11/2019 10:57
Πρόσκληση για τη 24η έκτακτη συνεδρίαση έτους 2019 του Δημοτικού Συμβουλίου

Πρόσκληση για τη 24η έκτακτη συνεδρίαση έτους 2019 του Δημοτικού Συμβουλίου

30/10/2019 15:18
Πρόσκληση στην 23η τακτική συνεδρίαση έτους 2019 του Δημοτικού Συμβουλίου

Πρόσκληση στην 23η τακτική συνεδρίαση έτους 2019 του Δημοτικού Συμβουλίου

25/10/2019 14:17
Πρόσκληση στην 22η τακτική συνεδρίαση έτους 2019 του Δημοτικού Συμβουλίου

Πρόσκληση στην 22η τακτική συνεδρίαση έτους 2019 του Δημοτικού Συμβουλίου

18/10/2019 14:50
Πρόσκληση στην 20η τακτική συνεδρίαση έτους 2019 του Δημοτικού Συμβουλίου

Πρόσκληση στην 20η τακτική συνεδρίαση έτους 2019 του Δημοτικού Συμβουλίου

07/10/2019 14:28
Πρόσκληση στην 19η τακτική συνεδρίαση έτους 2019 του Δημοτικού Συμβουλίου

Πρόσκληση στην 19η τακτική συνεδρίαση έτους 2019 του Δημοτικού Συμβουλίου

13/09/2019 12:35
Πρόσκληση στην 18η ειδική συνεδρίαση έτους 2019 του Δημοτικού Συμβουλίου

Πρόσκληση στην 18η ειδική συνεδρίαση έτους 2019 του Δημοτικού Συμβουλίου

28/08/2019 12:15
Πρόσκληση στην 17η τακτική συνεδρίαση έτους 2019 του Δημοτικού Συμβουλίου

Πρόσκληση στην 17η τακτική συνεδρίαση έτους 2019 του Δημοτικού Συμβουλίου

02/08/2019 12:56
Πρόσκληση στην 16η τακτική συνεδρίαση έτους 2019 του Δημοτικού Συμβουλίου

Πρόσκληση στην 16η τακτική συνεδρίαση έτους 2019 του Δημοτικού Συμβουλίου

05/07/2019 14:28
Πρόσκληση στην 14η τακτική συνεδρίαση έτους 2019 του Δημοτικού Συμβουλίου

Πρόσκληση στην 14η τακτική συνεδρίαση έτους 2019 του Δημοτικού Συμβουλίου

07/06/2019 13:19
Πρόσκληση για τη 13η έκτακτη συνεδρίαση έτους 2019 του Δημοτικού Συμβουλίου

Πρόσκληση για τη 13η έκτακτη συνεδρίαση έτους 2019 του Δημοτικού Συμβουλίου

23/05/2019 13:28
Πρόσκληση στην 12η τακτική συνεδρίαση έτους 2019 του Δημοτικού Συμβουλίου

Πρόσκληση στην 12η τακτική συνεδρίαση έτους 2019 του Δημοτικού Συμβουλίου

19/04/2019 18:02