Επικαιρότητα

Δημοτικό Συμβούλιο

Επικαιρότητα


Πρόσκληση στην 28η ειδική συνεδρίαση έτους 2018 του Δημοτικού Συμβουλίου

Πρόσκληση στην 28η ειδική συνεδρίαση έτους 2018 του Δημοτικού Συμβουλίου

10/12/2018 13:59
Πρόσκληση στην 27η ειδική συνεδρίαση έτους 2018 του Δημοτικού Συμβουλίου

Πρόσκληση στην 27η ειδική συνεδρίαση έτους 2018 του Δημοτικού Συμβουλίου

03/12/2018 12:09
Πρόσκληση στην 26η συνεδρίαση έτους 2018 του Δημοτικού Συμβουλίου

Πρόσκληση στην 26η συνεδρίαση έτους 2018 του Δημοτικού Συμβουλίου

03/12/2018 12:07
Πρόσκληση στην 25η ειδική συνεδρίαση έτους 2018 του Δημοτικού Συμβουλίου

Πρόσκληση στην 25η ειδική συνεδρίαση έτους 2018 του Δημοτικού Συμβουλίου

03/12/2018 12:04
Πρόσκληση στην 24η συνεδρίαση έτους 2018 του Δημοτικού Συμβουλίου

Πρόσκληση στην 24η συνεδρίαση έτους 2018 του Δημοτικού Συμβουλίου

23/11/2018 13:35
Πρόσκληση στην 23η συνεδρίαση έτους 2018 του Δημοτικού Συμβουλίου

Πρόσκληση στην 23η συνεδρίαση έτους 2018 του Δημοτικού Συμβουλίου

09/11/2018 13:57
Πρόσκληση στην 22η συνεδρίαση έτους 2018 του Δημοτικού Συμβουλίου

Πρόσκληση στην 22η συνεδρίαση έτους 2018 του Δημοτικού Συμβουλίου

02/11/2018 12:20
Πρόσκληση στην 21η τακτική συνεδρίαση έτους 2018 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χερσονήσου

Πρόσκληση στην 21η τακτική συνεδρίαση έτους 2018 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χερσονήσου

19/10/2018 15:11
Πρόσκληση στην 20η συνεδρίαση έτους 2018 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χερσονήσου

Πρόσκληση στην 20η συνεδρίαση έτους 2018 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χερσονήσου

05/10/2018 13:26
Πρόσκληση στην 19η συνεδρίαση έτους 2018 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χερσονήσου - έκτακτη

Πρόσκληση στην 19η συνεδρίαση έτους 2018 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χερσονήσου - έκτακτη

28/09/2018 12:56
Πρόσκληση στην 18η τακτική συνεδρίαση έτους 2018 του Δημοτικού  Συμβουλίου του Δήμου Χερσονήσου

Πρόσκληση στην 18η τακτική συνεδρίαση έτους 2018 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χερσονήσου

14/09/2018 11:21
Πρόσκληση στην 18η τακτική συνεδρίαση έτους 2018 του ∆ηµοτικού Συµβουλίου

Πρόσκληση στην 18η τακτική συνεδρίαση έτους 2018 του ∆ηµοτικού Συµβουλίου

13/09/2018 15:00