Διοργάνωση Ημερίδας με τίτλο «Στρατηγικός και Επιχειρησιακός Σχεδιασμός του Δήμου Χερσονήσου στον τομέα του Τουρισμού»

 

Χερσόνησος,  21 Οκτωβρίου  2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θέμα: Διοργάνωση Ημερίδας με τίτλο «Στρατηγικός και Επιχειρησιακός Σχεδιασμός του Δήμου Χερσονήσου στον τομέα του Τουρισμού»

 

Ο Δήμος Χερσονήσου διοργάνωσε  το  Σάββατο, 19 Οκτωβρίου 2013 στο Συνεδριακό χώρο του Ξενοδοχείου Kernos Beach στα Μάλια ημερίδα με θέμα:

 

«Στρατηγικός και Επιχειρησιακός Σχεδιασμός του Δήμου Χερσονήσου στον τομέα του Τουρισμού»


Στην ημερίδα παρευρέθηκαν οι Αντιδήμαρχοι Χερσονήσου κκ. Σπύρος Κατσαμποξάκης, Ιωάννης Μαστοράκης, Νίκος Σταυρουλάκης, Δημοτικοί Σύμβουλοι, εκπρόσωποι της Περιφέρειας Κρήτης, υπηρεσιακοί παράγοντες, και κυρίως εκπρόσωποι μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων και επιχειρήσεων του τουρισμού από το Δήμο Χερσονήσου.

 

Ο Δήμαρχος Χερσονήσου κ. Ζαχαρίας Δοξαστάκης στον χαιρετισμό του ενημέρωσε τους συμμετέχοντες για τους ειδικούς στρατηγικούς και επιχειρησιακούς στόχους του Δήμου στον τομέα του τουρισμού, καθώς και για τις δράσεις και τις καινοτόμες πρακτικές που εστιάζουν στην βελτίωση του τουριστικού προϊόντος της περιοχής της Χερσονήσου.

 

Η ημερίδα είχε σαν στόχο την ενημέρωση των επαγγελματιών του τουρισμού αφενός αναφορικά με τη διερεύνηση του ρόλου του τουρισμού στην παραγωγική δομή και οικονομία του Δήμου Χερσονήσου με βάση την προσέγγιση των Περιφερειακών Δορυφόρων Λογαριασμών Τουρισμού και αφετέρου στην παρουσίαση αποτελεσμάτων του πιλοτικού προγράμματος «Διαλογή στην Πηγή» (ξενοδοχεία) του οργανικού  κλάσματος των απορριμμάτων.

 

Επιπλέον παρουσιάστηκε από τον αρμόδιο Εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο για τον Τουρισμό, κ. Γιάννη Ζαχαριουδάκη και τον Ειδικό Σύμβουλο του Δημάρχου για θέματα Τουρισμού κ. Μηνά Λιαπάκη ο απολογισμός για τη λειτουργία και δραστηριότητα της Δημοτικής Επιτροπής Τουρισμού .

 

Ακολούθησε η παρουσίαση της πρωτοποριακής έρευνας που διενεργεί ο Δήμος Χερσονήσου σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πατρών με τίτλο «Δορυφόροι Λογαριασμοί Τουρισμού» από τον κ. Γεράσιμο Ζαχαράτο, Ομότιμο Καθηγητή Τουριστικής Οικονομικής και Διοίκησης του Πανεπιστημίου Πατρών και Γενικό Διευθυντή του ΙΤΕΠ και τον κ. Σταύρο Χατζημαρινάκη, Δρα Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστημίου Πατρών. Παρουσιάστηκαν στοιχεία που αφορούν την κατανάλωση προϊόντων πρωινού. Διαμορφώθηκαν δείκτες ημερήσιας κατά κεφαλήν κατανάλωσης προϊόντων πρωινού στις ξενοδοχειακές μονάδες, όπου διαμορφώθηκαν βάσει στοιχείων των ξενοδοχείων δείκτες για πάνω από τριάντα (30) ομάδες προϊόντων που εμπεριέχουν πάνω από 300 επί μέρους προϊόντα. Η πλήρης λίστα των προϊόντων θα ανακοινωθεί στο επόμενο διάστημα. Με τη χρήση των εν λόγω δεικτών εκτιμήθηκαν οι συνολικές ζητούμενες ποσότητες για τις ανάγκες της παροχής πρωινού σε επίπεδο Δήμου, αλλά και μια πρώτη εκτίμηση σε επίπεδο Περιφέρειας. Ανάλογη δομή θα διαμορφωθεί και για την συνολική ετήσια κατανάλωση όλων των προϊόντων που καταναλώνονται στα ξενοδοχεία.

 

Επίσης από την έρευνα προσδιορίστηκαν δείκτες κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας και ύδατος και οι συνολικές ζητούμενες ποσότητες αυτών για τις λειτουργικές ανάγκες των ξενοδοχειακών μονάδων του Δήμου. Τέλος, προσδιορίστηκαν για επιλεγμένους κλάδους λιανικού εμπορίου η μέση δαπάνη αγοράς ανά κλάδο, οι συνολικές ετήσιες ποσότητες προϊόντων που διατέθηκαν στο εμπόριο και καταγράφηκαν και τα προβλήματα επιχειρησιακής τους λειτουργίας εν καιρώ κρίσης. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η συγκέντρωση της πρώτης αναγκαίας πληροφόρησης για την εξέταση της επίδρασης της τουριστικής ζήτησης επί της οικονομίας και της παραγωγής και το πλαίσιο διαμόρφωσης πολιτικών σύνδεσης της τουριστικής κατανάλωσης με την εγχώρια παραγωγή, που είναι και το ζητούμενο αυτής της έρευνας.

 

Στη συνέχεια παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα του  πιλοτικού προγράμματος «Διαλογή στην Πηγή» του οργανικού κλάσματος των απορριμμάτων και το σύστημα τιμολόγησης  Πληρώνω Όσο Πετάω Pay-As-You-Throw” από την κ. Νατάσσα Νηστικάκη, Ειδική Σύμβουλο Δημάρχου για θέματα Περιβάλλοντος και τον κ. Γιώργο Παπαδάκη, Γενικό Διευθυντή του Φορέα Διαχείρισης Στερεών Απορριμμάτων (ΦΟΔΣΑ) Β. Πεδιάδας. Το σύστημα που εφαρμόστηκε καθ’ όλη τη διάρκεια της τουριστικής περιόδου στο Δήμο Χερσονήσου είναι σύστημα εναλλακτικής τιμολόγησης  απορριμμάτων, που ο Δήμος Χερσονήσου, επιθυμεί να εφαρμόσει στις ξενοδοχειακές μονάδες και τις επιχειρήσεις εστίασης, επιβραβεύοντας τις προσπάθειες για «Διαλογή στην Πηγή» και «Σωστή Ανακύκλωση». Το PAYT είναι σύστημα που συσχετίζει άμεσα τις ποσότητες των παραγόμενων ΑΣΑ των επιχειρήσεων με τα τέλη που καλούνται να πληρώσουν. Όσο πιο καθαρά ανακυκλώσιμα και οργανικά απόβλητα τόσο λιγότερα τα τέλη. Αποτελεί πραγματικό οικονομικό κίνητρο για τις επιχειρήσεις προς την κατεύθυνση της μείωσης της παραγόμενης ποσότητας ΑΣΑ και καθιστά τα δημοτικά τέλη δίκαια και ανταποδοτικά. Συγχρόνως, η εφαρμογή του συστήματος οδηγεί σε μείωση του κόστους διαχείρισης και αποκομιδής που καλείται να πληρώσει ο Δήμος Χερσονήσου. 

 

Η ημερίδα συνεχίστηκε με την παρουσίαση του διαχειριστικού σχεδίου για την οργάνωση και τη λειτουργίας των Δημοτικών Παραλιών από την Δημοτική Σύμβουλο κ. Ιωάννα Ζερβάκη, Πρόεδρο της ΔΑΜΑΛ ΑΕ.

 

Στην εκδήλωση προβλήθηκε για πρώτη φορά το διαφημιστικό βίντεο Δήμου Χερσονήσου για την ενδοχώρα και τον θρησκευτικό τουρισμό που ονομάζεται "The Power of Legacy", δηλαδή «Η Δύναμη της Κληρονομιάς».


Μετά το τέλος των ομιλιών οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν για τα προβλήματα και τις προοπτικές του τουρισμού.

 

«Η μεγάλη συμμετοχή στην ημερίδα του Δήμου Χερσονήσου αποδεικνύει το έντονο ενδιαφέρον όλων των εμπλεκομένων για την πορεία του Τουρισμού και την αναγκαιότητα της εφαρμογής του στρατηγικού σχεδιασμού και της πρότασης του Δήμου για την Τουριστική Ανάπτυξη», όπως τόνισε ο Δήμαρχος Χερσονήσου κ. Ζαχαρίας Δοξαστάκης. «Στόχος μας είναι οι πολίτες και όλοι οι εμπλεκόμενοι στον νευραλγικό τομέα του τουρισμού να έχουν την ευκαιρία να διαμορφώσουν μαζί με τη Δημοτική Αρχή τη Βιώσιμη Τουριστική Ανάπτυξη του Δήμου μας και να ενημερώνονται για όλες τις δράσεις και τα προγράμματα μας

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διαβάστε εδώ τις εισηγήσεις και τις παρουσιάσεις της ημερίδας