Κανονιστικές Πράξεις

Περί καθορισμού Ποσών Προστίμων άρδευσης του Δήμου Χερσονήσου

για καθορισμό Ποσών Προστίμων
άρδευσης του Δήμου Χερσονήσου

Περί έγκρισης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

Περί απαλλαγής ή μείωσης πάγιου τέλους παροχής υδρομέτρων άρδευσης έως 31-12-2020 για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού covid-19:  107/2020

Έγκριση εκ νέου των προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων του έργου «Ανάπλαση οδών Μίνωος, Γιαμπουδάκη και 25ης Μαρτίου στο Λιμ. Χερσονήσου : 155/2020

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΕΤΡΑΤΡΟΧΑ: 207/2012, 304/2012 και 488/2012

 

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ : 581/2012

 

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΟΣ: 579/2012

 

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΜΟΥΣΙΚΗ: 89/2013

 

Προσωρινές Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις σε δημοτική οδό στην περιοχή των Αγριανών Δ.Κ.Χερσονήσου: 3/2014

 

Παράταση του χρόνου προσαρμογής στο νέο εξωτερικό χρωματισμό των ταξί   116/2014

 

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην δημοτική οδό που οδηγεί στο ΧΥΤΑ» για την κατασκευή της Κάτω διάβασης με αρ.6 του έργου «Γούρνες –Χερσόνησος»  243/2014

 

Γνωμοδότηση για τον ορισμό ανώτατου ποσοστού τρίκυκλων και τετράκυκλων οχημάτων επί της συνολικής δυναμικότητας των επιχειρήσεων εκμίσθωσης μοτοσικλετών άνω του 50 κυβικών εκατοστών άνευ οδηγού, στην περιφέρεια του Δήμου Χερσονήσου.  244/2014 

 

Περί έγκρισης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στο δημοτικό δίκτυο του οικισμού
Μαλίων του Δήμου Χερσονήσου 
377/2014

 

Περί έγκρισης της υπ΄ αριθμ. 77/2014 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
με θέμα: «Παράταση ή μη χρόνου προσαρμογής στο νέο εξωτερικό χρωματισμό των ταξί  
469/2014

 

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεων επί της ΠΕΟ Ηρακλείου - Αγ. Νικολάου εντός του οικισμού Μαλίων. Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής       17/2015

 

Προσωρινές  κυκλοφοριακές  ρυθμίσεων  επί  της  ΠΕΟ  Ηρακλείου  -  Αγ. Νικολάου & στο λοιπό δημοτικό δίκτυο εντός των οικισμών Κ.Χάνι και Βαθειανός Κάμπος. Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 15/2015      63/2015

 

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεων επί της ΠΕΟ Ηρακλείου - Αγ.Νικολάου εντός του οικισμού Γουρνών & Κ. Γουβών. Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 16/2015      64/2015

 

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο δημοτικό δίκτυο από το κλείσιμο της Άνω διάβασης με αρ.5 του ΒΟΑΚ του έργου «Γούρνες – Χερσόνησος» στην περιοχή των Κάτω Γουβών      105/2015

 

Περί α) αναπροσαρμογής (μείωσης) τέλους χρήσης κοινοχρήστων χώρων για τις Δ.Ε. Χερσονήσου και Μαλίων κατά ποσοστό 25%, β) καταβολής του συγκεκριμένου τέλους σε δύο δόσεις βάσει του άρθρου 50 του Ν. 4257/2014, για το έτος 2015 (Απόφαση 90/2015 Οικονομικής Επιτροπής)      119/2015 

 

Μείωση των τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού ή απαλλαγή απ’ αυτά για τους άπορους, τα άτομα με αναπηρίες και τους πολύτεκνους, όπως η ιδιότητά τους οριοθετείται από την κείμενη νομοθεσία (Η 131/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής)    220/2015

 

Περί αναστολής εισπράξεων τέλους χρήσης κοινόχρηστων χώρων σε τμήμα της Ελ. Βενιζέλου στα Μάλια, λόγω εκτέλεσης εργασιών    409/2015

 

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο δημοτικό δίκτυο για την εκτροπή κυκλοφορίας στην περιοχή του οικισμού Αβδού στα πλαίσια του έργου «Ύδρευση Ηρακλείου-Αγ. Νικολάου από το φράγμα Αποσελέμη – Έργα ενίσχυσης ταμιευτήρα φράγματος Αποσελέμη από το Οροπέδιο Λασιθίου. (Η 155/2015 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)      430/2015

 

Περί καθορισμού τέλους χρήσης κοινοχρήστων χώρων για όλες τις δημοτικές Ενότητες του Δήμου Χερσονήσου. (Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 53/2016)     111/2016

 

Ένταξη των τρίτεκνων, μονογονεϊκών οικογενειών και των μακροχρόνια
άνεργων στο μέτρο της μειωμένης καταβολής τελών καθαριότητας και
ηλεκτροφωτισμού. (Απόφαση 179/2016 της Οικονομικής Επιτροπής)
 
246/2016

 

Περί έγκρισης «Σχεδίου Κανονιστικής Απόφασης Χορήγησης Αδειών Τομής και διενέργειας εκσκαφών σε οδούς και κοινόχρηστους χώρους του Δήμου». (Απόφαση 112/2016 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)   377/2016

 

Περί καθορισμού τελών άρδευσης (Η 25/2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής) 53/2017

 

Περί καθορισμού δικαιωμάτων τελών Δημοτικών Κοιμητηρίων (Η 26/2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής) 54/217

 

Μεταφορά της «πιάτσας» ταξί της οδού Κασσαβέτη στην οδό ΟύλοφΠάλμε. (Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αρ. 38/2017)    103/2017

 

Γνωμοδότηση για την μελέτη προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων επί της ΠΕΟ Ηρακλείου - Αγ. Νικολάου εντός του οικισμού Μαλίων του Δ. Χερσονήσου. (Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αρ.71/2017)   169/2017

 

Περί έγκρισης Τροποποιημένου – Συμπληρωμένου ‘‘Σχεδίου Κανονιστικής Απόφασης Χορήγησης Αδειών Τομής και διενέργειας εκσκαφών σε οδούς και κοινόχρηστους χώρους του Δήμου’’ (Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αρ.1/2018)   175/2018

 

Γνωμοδότηση για τη μελέτη προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων επί της παράπλευρης οδού SR3A στην περιοχή Γούβες του Δήμου Χερσονήσου (Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αρ.14/2019)   55/2019

 

Περί έγκρισης της μελέτης προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων επί της περιοχής του κόμβου Γουβών στα πλαίσια του έργου: «Γούρνες – Χερσόνησος». (Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 30/2019)  268/2019

 

Περί έγκρισης της μελέτης προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων επί της ΠΕΟ Ηρακλείου-Αγ. Νικολάου εντός σχεδίου Γουρνών του Δ. Χερσονήσου για το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΑΠΟ ΓΟΥΡΝΕΣ ΕΩΣ ΠΡΩΗΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΒΑΣΗ ΓΟΥΡΝΩΝ». (Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 31/2019)  269/2019

 

Μελέτη προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για τον αποκλεισμό της Ανω Διάβασης 5 (ΑΔ5) Γουβών στα πλαίσια του έργου: «ΓούρνεςΧερσόνησος»

 

Περί έγκρισης της μελέτης προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων επί της 25ης Μαρτίου και οδών Μίνωος και Γιαμπουδάκη στα πλαίσια του έργου : «Ανάπλαση των οδών Μίνωος , Γιαμπουδάκη και 25ης Μαρτίου στο Λιμ. Χερσονήσου». (Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 70/2019) 374/2019

 

Περί έγκρισης της μελέτης εργοταξιακής σήμανσης επί της οδού Δημοκρατίας στα Μάλια στα πλαίσια του έργου: «Ανάπλαση οδού Δημοκρατίας στα Μάλια» (Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 72/2019) 393/2019

 

Αναπροσαρμογή ή μη τελών άρδευσης του Δήμου Χερσονήσου (Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 373/2019) (394/2019 ΑΔΣ)  ΑΠΟΦΑΣΗ ΨΣ8ΥΩΗΜ-Η1Μ 

 

Αναπροσαρμογή ή μη του δημοτικού φόρου, των συντελεστών τέλους καθαριότητας και φωτισμού και ΤΑΠ έτους 2020»(Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 374/2019) (395/2019 ΑΔΣ) ΑΠΟΦΑΣΗ Ψ90ΗΩΗΜ-Λ0Γ

 

Λήψη κανονιστικής απόφασης περί έγκρισης σχεδίου  Κανονισμού άρδευσης του Δήμου. ΑΠΟΦΑΣΗ 9ΓΜΘΩΗΜ-Η06

«Κανονιστική απόφαση για τον καθορισμό ελάχιστων αποστάσεων των θέσεων δραστηριοποίησης των πωλητών στο στάσιμο εμπόριο και ειδικότερων όρων και προϋποθέσεων δραστηριοποίησης στο πλανόδιο εμπόριο σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4849/2021 (ΦΕΚ 207/Α΄/5-11-2021)  ΑΠΟΦΑΣΗ 9085ΩΗΜ-ΕΔΜ