Πρόσκληση για την 3η συνεδρίαση ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Χερσονήσου

Πρόσκληση για την  3η συνεδρίαση  ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Χερσονήσου