Οδηγίες προετοιμασίας για έκτακτες ανάγκες

 

(έντυπο της ΓΓΠΠ-copyright)