Διαβούλευση για την έκδοση Κανονιστικής Απόφασης Χορήγησης αδειών τομής και διενέργεια εκσκαφών σε οδούς και κοινόχρηστους χώρους του Δήμου.

Προκειμένου o Δήμος να προχωρήσει στη διαμόρφωση Κανονιστικής Απόφασης  Χορήγησης αδειών τομής και διενέργεια εκσκαφών σε οδούς και κοινόχρηστους χώρους του Δήμου, παρακαλούμε όπως έχουμε τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις σας, έως και την Παρασκευή  22-04-2016 και ώρα 12:00 π.μ.. Τις παρατηρήσεις σας μπορείτε να αποστέλλετε είτε μέσω ΦΑΧ 2897022977, είτε μέσω email: n.kopanakis@hersonisos.gr