Διαβούλευση για τις προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις επί της περιοχής του κόμβου Γουβών στα πλαίσια του έργου «Γούρνες – Χερσόνησος».

 

Η περιοχή εκτέλεσης των εργασιών επί του βόρειου παράπλευρου από την Χ.Θ. 0+700 του κλάδου II του κόμβου Γουβών έως την Χ.Θ. :0+100 του κλάδου IV περίπου.

 

Η κατασκευή των κλάδων II-IV του Α/Κ (Ανισόπεδου) κόμβου των Γουρνών αλλά και η κατασκευή του νέου Ι.Κ. (Ισόπεδου) κόμβου Γουρνών (κόμβος προς Αμερικάνικη Βάση-Γούρνες) θα γίνει σε 2 φάσεις.

 

Φάση Ι

Στη φάση αυτή το ρεύμα από Ηράκλειο προς Γούβες εκτρέπεται όλο στη νότια ημιδιατομή του κλάδου II και το ρεύμα από Γούβες προς Ηράκλειο εκτρέπεται όλο δεξιά στην διασταύρωση προς το βενζινάδικο ΕΚΟ (Σ1) και έπειτα οδηγείται μέσω της βόρειας παραλλήλου του κλάδου ΙΙ πάλι στην ΠΕΟ δυτικά του ισόπεδου κόμβου Γουρνών.

 

Το ρεύμα από Κοκκίνη Χάνι προς Γούβες θα οδηγείται παραλιακά μέσω της Αμερικάνικης Βάσης.

 

Φάση ΙΙ

Το ρεύμα κυκλοφορίας από Ηράκλειο προς Γούβες εκτρέπεται βόρεια στον κλάδο ΙΙ, ο οποίος έχει κατασκευαστεί στην προηγούμενη φάση και το ρεύμα κυκλοφορίας από Γούβες προς Ηράκλειο εκτρέπεται στη δεξιά στην διακλάδωση που είναι το πρατήριο υγρών καυσίμων ΕΚΟ και κατόπιν επαναφέρεται στην ΠΕO.

 

Για την εφαρμογή των ανωτέρω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων θα τοποθετηθούν προειδοποιητικές πινακίδες, οι προβλεπόμενες από το υπ’αρίθμ. 946/Β/9-7-2003 ΦΕΚ πινακίδες, με αναλάμποντες φανούς, και ότι άλλο απαιτείται για την ασφαλή κυκλοφορία των οχημάτων, όπως περιγράφεται αναλυτικά στην συνημμένη τεχνική έκθεση.

 

Οι εργασίες θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί εντός 45 ημερών από την ημέρα τοποθέτησης της σήμανσης.

 

Προκειμένου ο Δήμος να προχωρήσει στην διαμόρφωση τοπικής κανονιστικής απόφασης σχετικά με τις προσωρινές κυκλοφοριακές επί της περιοχής του κόμβου Γουβών στα πλαίσια του έργου «Γούρνες – Χερσόνησος», παρακαλούμε όπως έχουμε τις παρατηρήσεις σας και τις προτάσεις σας, έως και τη Τρίτη 06-08-2019 και ώρα 09:00 π.μ.

 

Περισσότερες πληροφορίες για το περιεχόμενο των ρυθμίσεων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν στο τηλέφωνο: 2813-404684 ή στα γραφεία του Δήμου Πρώην Αμερικάνικη Βάση Γουρνών τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Αρμόδιος υπάλληλος Στεφανία Τζαγκαράκη. Τις παρατηρήσεις σας μπορείτε να αποστέλλετε είτε μέσω ΦΑΞ στον αρ. 2813-404650, είτε μέσω mail s.tsagaraki@hersonisos.gr