main img main img main img main img main img main img main img main img

23/03/2007, Αποτελέσματα Διαγωνισμού για την πρόσληψη προσωπικού στο ΚΑΠΗ Χερσονήσου

 

Για τους κλάδους ΤΕ Φυσιοθεραπευτές και ΥΕ Γενικών Καθηκόντων.  

 

 

copyright © Δήμος Χερσονήσου