ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Δ.Δ. ΑΒΔΟΥ"

ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Δ.Δ. ΑΒΔΟΥ"