main img main img main img main img main img main img main img main img

Ανοικτή, προφορική πλειοδοτική δημοπρασία για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού - παραλίας, προς τρίτους, με σύναψη μισθωτικής σχέσης, έναντι ανταλλάγματος

copyright © Δήμος Χερσονήσου