Δ.Α.ΜΑΛ. Α.Ε. – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΥΤΩΝ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Δ.Α.ΜΑΛ. Α.Ε.