ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΟΧ 1/2017 : Για σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου (οκτώ μηνών) ενός (1) ατόμου ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού (αμιγώς λογιστικού)