Πρόσκληση στην 3η τακτική συνεδρίαση έτους 2019 του Δημοτικού Συμβουλίου