Πρόσκληση στην 28η ειδική συνεδρίαση έτους 2018 του Δημοτικού Συμβουλίου