Επικαιρότητα

Δημοτικό Συμβούλιο

Επικαιρότητα


Πρόσκληση για έκτακτη συνεδρίαση έτους 2020 του Δημοτικού  Συμβουλίου

Πρόσκληση για έκτακτη συνεδρίαση έτους 2020 του Δημοτικού Συμβουλίου

17/08/2020 11:23
Πρόσκληση για έκτακτη συνεδρίαση έτους 2020 του Δημοτικού  Συμβουλίου του Δήμου Χερσονήσου

Πρόσκληση για έκτακτη συνεδρίαση έτους 2020 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χερσονήσου

12/08/2020 07:42
Πρόσκλησης για την επόμενη έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Πρόσκλησης για την επόμενη έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

10/07/2020 12:04
Πρόσκλησης για την επόμενη έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Πρόσκλησης για την επόμενη έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

08/07/2020 15:30
Πρόσκληση στην 14η τακτική συνεδρίαση έτους 2020 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χερσονήσου

Πρόσκληση στην 14η τακτική συνεδρίαση έτους 2020 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χερσονήσου

15/06/2020 15:14
Πρόσκληση στην 12η τακτική συνεδρίαση έτους 2020 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χερσονήσου

Πρόσκληση στην 12η τακτική συνεδρίαση έτους 2020 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χερσονήσου

29/05/2020 15:16
Πρόσκληση στην 11η έκτακτη συνεδρίαση έτους 2020 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χερσονήσου

Πρόσκληση στην 11η έκτακτη συνεδρίαση έτους 2020 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χερσονήσου

26/05/2020 12:38
10η πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση έτους 2020 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χερσονήσου

10η πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση έτους 2020 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χερσονήσου

12/05/2020 08:56
Πρόσκληση στην 9η τακτική συνεδρίαση έτους 2020 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χερσονήσου

Πρόσκληση στην 9η τακτική συνεδρίαση έτους 2020 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χερσονήσου

07/05/2020 11:23
Πρόσκληση στην 8η τακτική συνεδρίαση έτους 2020 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χερσονήσου

Πρόσκληση στην 8η τακτική συνεδρίαση έτους 2020 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χερσονήσου

23/04/2020 15:05
Δημοσίευση πρόσκλησης για 7η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Δημοσίευση πρόσκλησης για 7η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

06/04/2020 17:06
Πρόσκληση στην 5η τακτική συνεδρίαση έτους 2020 του Δημοτικού  Συμβουλίου του Δήμου Χερσονήσου

Πρόσκληση στην 5η τακτική συνεδρίαση έτους 2020 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χερσονήσου

24/02/2020 14:24