main img main img main img main img main img main img main img main img

Έκδοση και Ανανέωση από Ο.Τ.Α. των Διοικητικών αδειών Μουσικής - Μουσικών Οργάνων, όπως και των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας κέντρων διασκέδασης και ανανέωσης αυτών.

-

copyright © Δήμος Χερσονήσου