main img main img main img main img main img main img main img main img

ΕΓΙΝΕ Η ΕΜΦΡΑΞΗ ΤΟΥ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ ΤΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΑΠΟΣΕΛΕΜΗ

ΕΓΙΝΕ Η ΕΜΦΡΑΞΗ ΤΟΥ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ ΤΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΑΠΟΣΕΛΕΜΗ

Ολοκληρώθηκε  την Παρασκευή 29 Ιουνίου 2012  η έμφραξη του ταμιευτήρα του Φράγματος Αποσελέμη, μετά από μεγάλη καθυστέρηση.

Κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή σώθηκε το μεγάλο έργο της ύδρευσης Ηρακλείου-Αγίου Νικολάου από το Φράγμα Αποσελέμη, αφού επιτέλους  ολοκληρώθηκε η έμφραξη του ταμιευτήρα.

Η χώρα δεν οδηγήθηκε σε περιπέτειες και έτσι η χρηματοδότηση μέρους της δαπάνης του έργου, από πόρους του Ταμείου Συνοχής, θεωρείται πλέον επιλέξιμη δαπάνη.

Η εκτιμώμενη δαπάνη του έργου με ΦΠΑ ανέρχεται:

Α. ΜΕΛΕΤΕΣ – ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ

 1. Απαλλοτριώσεις (2500 στρεμ.)                       40.000.000,00 €
 2. Μελέτες                                                         2.753.944,12 €
 3. 1ος Τεχνικός Σύμβουλος                                   1.856.814,32 €

      ΣΥΝΟΛΟ                                                                  44.610.758,44 €

Β. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

 1. Α’ Εργολαβία (φράγμα)
 2. Β’ Εργολαβία (Λοιπά Έργα)
 3. Γ’ Εργολαβία (Έργα Οροπεδίου)
 4. 2ος Τεχνικός Σύμβουλος
 5. 3ος Τεχνικός Σύμβουλος
 6. Μελέτες Προμήθειες

      ΣΥΝΟΛΟ                                                                             176.786.966,79 € 

      ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ                                                                221.397.725,23€ 

Το επόμενο χρονικό διάστημα (τρίμηνο) θα ολοκληρωθεί το υπολειπόμενο φυσικό αντικείμενο της εργολαβίας του ταμιευτήρα και συγκεκριμένα εργασίες όπως:

 • εξωτερική οδοποιία
 • φωτισμός δρόμων
 • Η/Μ για την περιοχή Αγ. Κωνσταντίνου Αβδού
 • οικίσκος παρακολούθησης και τοποθέτησης οργάνων
 • σωληνώσεις νερού

 

Επίσης από τη Δ6 του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων δόθηκε εντολή κατάρτισης συμπληρωματικής μελέτης έργου, στην οποία θα ενταχθούν:

α) Αγωγός ύδρευσης (Αβδού-Ποταμιές)

β) Μετεγκατάσταση Ιερού Ναού Αγ. Θεοδώρων, οικισμού Σφενδυλίου

γ) Σύνδεση της νέας θέσης Ιερού Ναού με παραλίμνια οδό

δ) Ασφαλτόστρωση δρόμου Ποταμιές-Σφενδύλι-Αβδού (Παραλίμνιος)

ε) Αντιμετώπιση προβλήματος υγρών λυμάτων

 

 

 

 

copyright © Δήμος Χερσονήσου