main img main img main img main img main img main img main img main img

Εγκρίθηκε η Β’ Φάση του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Χερσονήσου από το Δημοτικό Συμβούλιο

Την Παρασκευή 25 Νοεμβρίου 2011 στις 14.30’ πραγματοποιήθηκε η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Χερσονήσου με κύριο θέμα την έγκριση της Β’ Φάσης του επιχειρησιακού προγράμματος.

Στην Α’ φάση, η οποία είχε τεθεί σε δημόσια διαβούλευση έως τις 15 Νοεμβρίου, έχει αποτυπωθεί αναλυτικά η υφιστάμενη κατάσταση του Νέου Δήμου Χερσονήσου καθώς και ο στρατηγικός σχεδιασμός της Δημοτικής Αρχής για την ανάπτυξη του Δήμου σε ορίζοντα τετραετίας.

Στη Β΄ Φάση,  περιλαμβάνεται ο Επιχειρησιακός και ο Οικονομικός Προγραμματισμός του Δήμου. Οι άξονες και τα μέτρα του Προγράμματος, εξειδικεύονται σε δράσεις και έργα, τα οποία προβλέπεται να υλοποιηθούν κατά την περίοδο 2011-2014 από τις Δημοτικές Υπηρεσίες και τα Νομικά Πρόσωπα του Δήμου Χερσονήσου.

Με την έγκριση της Β’ Φάσης από το Δημοτικό Συμβούλιο ολοκληρώθηκε η διαδικασία κατάρτισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Χερσονήσου για την περίοδο 2011-2014.

Πρέπει να σημειωθεί ότι το Επιχειρησιακό Σχέδιο εκπονήθηκε εξ ολοκλήρου από τις Υπηρεσίες και τα Νομικά Πρόσωπα του Δήμου Χερσονήσου.

Στη συνέχεια με ενέργειες του Δημάρχου Χερσονήσου κ. Ζαχαρία Δοξαστάκη και με τη συνεργασία όλων των εμπλεκομένων φορέων θα ξεκινήσει η υλοποίησή του Προγράμματος κατά φάσεις.

Διαβάστε εδώ το τελικό κείμενο του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Χερσονήσου

copyright © Δήμος Χερσονήσου