main img main img main img main img main img main img main img main img

Ο Δήμος Χερσονήσου παρεμβαίνει στο σοβαρό θέμα της προστασίας της Δημόσιας Υγείας από τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας

Ο Δήμος Χερσονήσου έχει προσεγγίσει με ιδιαίτερη ευαισθησία και σοβαρότητα τα ζητήματα που συνδέονται με την εγκατάσταση των κεραιών κινητής τηλεφωνίας και ιδιαίτερα την αποτροπή των όποιων ενδεχόμενων κινδύνων προκαλούν στη δημόσια υγεία του πληθυσμού του και την τήρηση όλων των σχετικών διατάξεων, προδιαγραφών και ελέγχων για την αδειοδότηση και την εγκατάστασή τους.

 

Οι Υπηρεσίες του δήμου (Τεχνική και Διοικητική Υπηρεσία) και η Συμπαραστάτης του Δημότη του Δήμου Χερσονήσου διερευνούν τους φακέλους των εγκατεστημένων κεραιών στα όρια του Δήμου μας για την επιβεβαίωση της νομιμότητάς τους.

 

Σύμφωνα με μελέτες του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας (Π.Ο.Υ.), τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία πιθανώς και κάτω από τη συνδρομή διαφόρων παραγόντων, να προκαλούν καρκίνο στον άνθρωπο. Η πολιτεία έχει υποχρέωση να λαμβάνει μέτρα και να μεριμνά για τη δημόσια υγεία και ιδιαίτερα για τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

 

Στο πλαίσιο του νομοσχεδίου «Ρύθμιση λειτουργίας της ταχυδρομικής αγοράς, θεμάτων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και άλλες διατάξεις», του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (ΥΠΥΜΕΔΙ), του οποίου η συζήτηση ξεκίνησε στη μόνιμη Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής, υποβάλλαμε συγκεκριμένες προτάσεις-διατάξεις στον Εισηγητή της πλειοψηφίας Μανόλη Στρατάκη, βουλευτή Ηρακλείου, οι οποίες συμβάλουν στη διασφάλιση της δημόσιας υγείας και βοηθούν στην επίσπευση της διαδικασίας αδειοδότησης.

 

Προτάσεις για το Σχέδιο Νόμου:

 

copyright © Δήμος Χερσονήσου